Bezoekers
De privacy van zijn bezoekers is van het grootste belang voor Hotel De Halve Maan. Bijgevolg is Hotel De Halve Maan conform aan alle wettelijke bepalingen dienaangaande, dit zowel wat betreft het Nederlandse als de Europese regelwetgeving. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hotel De Halve Maan houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt, als ook aan de Europese Richtlijnen. Hotel De Halve Maan erkent de noodzaak om de persoonlijke identiteitsgegevens ("Persoonlijke gegevens") die u aan ons toevertrouwt, op de juiste manier te beschermen en te beheren.

  Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van 'cookies' via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

  Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing is op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

  Vragen / opt-out
Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop Hotel De Halve Maan uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Hotel De Halve Maan.

  Wijzigingen Privacy Statement
Hotel De Halve Maan behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.